کلمه بهینه سازی وب سایت در مقالات اسمیر به دلیل پیوند مقاله های بهینه سازی سایت به هم و همچنین برای هماهنگی و سازماندهی مقالات استفاده شده است.برای همین به عنوان برچسب بهینه سازی وب سایت استفاده می شود.

جی-تی متریکس
جی تی متریکس GTmetrix
GTmetrix چیست ؟ جی تی متریکس GTmetrix ابزاری جهت سنجش کارایی و سرعت وب سایت Pagespeed می باشد. یعنی یک ابزار جهت بهینه سازی وب سایت از نظر سرعت بشمار می آید
خروج از پنالتی گوگل
خروج از پنالتی گوگل
جهت خروج از پنالتی گوگل ابتدا باید دلیل اینکه چرا گوگل شما را جریمه کرده است، پیدا کنید.خروج از پنالتی گوگل به عواملی بستگی دارد که باید بررسی شود
پنالتی گوگل
پنالتی گوگل
پنالتی گوگل، جریمه گوگل است که دو الگوریتم پاندا و پنگوئن گوگل نقش مهمی در این امر ایفا می کنند.زایای پنالتی گوگل چیست؟